Jesen2   Jesen2a

Zaradi lažje postavitve kadra, večje fleksibilnosti  in nadaljnih sprememb, ki jih omogoča vizualizacija, smo naredili nekaj izbranih upodobitev pohištva  blagovne znamke Mali princ. Mali Princ je kvalitetna in uveljavljena blagovna znamka, ki sledi trendom in potrebam kupcev.

Naročnik: Iles Idrija