generative design

Primer vizualizacije na izdelku salame Pivka. Žični (wireframe) model na levi in končna upodobitev (render) na desni strani.

Naročnik: Studio Ajd