Humanost, preprostost, funkcionalnost, pogum, ekstremnost, preporod, itd. Premnogo je pomenov in še več čustev, ki jih povezujemo s Partizansko bolnico Franja. Znak smo oblikovali tako, da odseva vse bistvene pomene, ki opisujejo PBF.

Prepoznaven znak je oblikovan preprosto, barve so zadržane, posamezni elementi znaka se združujejo v celoto in pripovedujejo zgodbo. Križ, ki simbolizira bolnišnico in zvezda za osvobodilni boj sta celota. Skupaj sta sestavljena iz koščkov, od katerih ima vsak svojo zgodbo. Kontrast med elementi, ki se včasih izključujejo, predstavlja bistveno vrednoto in pomen bolnice.

Bolnica Franja predstavlja spomenik kulturne dediščine, ki je bil v času II. svetovne vojne simbol boja proti okupatorju ter je ena od treh slovenskih znamenitosti, ki so se okitile z znakom Evropske kulturne dediščine.
Septembra 2007 je katastrofalno neurje skoraj popolnoma uničilo Partizansko bolnico. Po tem se je začela rekonstrukcija uničenih barak in okolice. KvadratPlus sodeluje z Mestnim muzejem Idrija in Ministrstvom za kulturo RS pri obnovi. Zelo smo ponosni, da nam je bil zaupan tako pomemben projekt, kot je revitalizacija tovrstne kulturne dediščine, ki nosi posebno mesto v slovenski zgodovini.

Photo: Rafael Marn

 

Nekaj besed več o obnovi: Aleksander J. Potočnik

V podjetju namenjamo veliko časa tudi izobraževanju mladih. Ko je Uroš Hohkravt dobil povabilo Višje strokovne šole Sežana, da zasede mesto rednega predavatelja za računalniško podprto oblikovanje (3D računalniško grafiko), projektno delo in umetniškem izražanju v kovini (zlatarstvo), ga je seveda z veseljem sprejel.

Ena od odlik strokovne šole je vsekakor poudarek na praktičnih metodah izobraževanja in reševanja konkretnih problemov, katere s pomočjo tesnih stikov z gospodarstvom in strokovne usposobljenosti predavateljev, njenim študentom zagotavlja ciljno usmerjenost in specifičnost znanja.

 

Fotografije: Katarina Sadovski

Čeprav na prvi pogled skoraj zlomljivi, kozarci sploh nikoli niso bili izdelani!

Vizualizacija kozarcev za vino je bila narejena kot predstavitev 3D računalniške vizualizacije Steklarni Rogaška. Upodobitev (virtualna fotografija) služi prikazu kvalitete, ki jo je moč doseči. Namenjena je bila za uporabo v konceptnih fazah projektiranja izdelkov.