Client: Muzej in galerije mesta Ljubljana
Curator: Nika Damjanovič

           

Media: Pomembna logistična baza za rimske odprave na Balkanski polotok (RTVSLO)

Client: Muzej in galerije mesta Ljubljana
Professional associate: Dr. Bernarda Županek

           

Client: Muzej in galerije mesta Ljubljana
Professional associate: Dr. Bernarda Županek

   
   

Media: Pomembna logistična baza za rimske odprave na Balkanski polotok (RTVSLO)

Client: Muzej in galerije mesta Ljubljana
Professional associate: Dr. Bernarda Županek

       

Media: Pomembna logistična baza za rimske odprave na Balkanski polotok (RTVSLO)

Client: Muzej in galerije mesta Ljubljana
Professional associate: Dr. Bernarda Županek

For Idrija Municipal Museum we design a ticket. On the main page we applied a few pictures of their extremely rich heritage from the area of ​​the Idrija and Cerkljansko. Because of these pictures, ticket is also interesting as a souvenir.

 

Client: Idrija Municipal Museum

The Cerkno Museum deals with rich cultural heritage. With their extensive collections and exhibitions, they allow the visitors access into the cultural heritage Cerkljansko. All well-known is custom of the carnival Laufarija. “Ta terjast” is one of the main and most imposing masks in the “Laufarji” family (we used this mask in the ticket).

 

Client: Idrija Municipal Museum

After the renovation of Franja Partisan Hospital, we designed a new ticket, which allows a digital printout, so that employees can work easier and faster if it`s crowded. Ticket is also interesting as another orientation, because at the front page we can find the whole plane with labels and descriptions of facilities, which can be especially convenient for visitors to find the desired targets. Of course it is also interesting as a souvenir.

 

Client: Idrija Municipal Museum

Humanost, preprostost, funkcionalnost, pogum, ekstremnost, preporod, itd. Premnogo je pomenov in še več čustev, ki jih povezujemo s Partizansko bolnico Franja. Znak smo oblikovali tako, da odseva vse bistvene pomene, ki opisujejo PBF.

Prepoznaven znak je oblikovan preprosto, barve so zadržane, posamezni elementi znaka se združujejo v celoto in pripovedujejo zgodbo. Križ, ki simbolizira bolnišnico in zvezda za osvobodilni boj sta celota. Skupaj sta sestavljena iz koščkov, od katerih ima vsak svojo zgodbo. Kontrast med elementi, ki se včasih izključujejo, predstavlja bistveno vrednoto in pomen bolnice.

Hospital Franja represents monument of cultural heritage, which was at the time of World War II., the symbol of the fight against the occupier. It’s one of three Slovenian monuments, which bear the European cultural heritage sign. In 2007, a catastrophic storm, almost completely destroyed Partisan hospital. After that, began the reconstruction of destroyed barracks and its surroundings. KvadratPlus cooperates with the Idrija Municipal Museum and the Ministry of Culture in the reconstruction. We are very proud that we have been entrusted to such an important project, such as the revitalization of cultural heritage, which has a special place in Slovenian history.

Photo: Rafael Marn

 

More about reconstruction: Aleksander J. Potočnik